Kan man utesluta ett barn från arv

Kan man utesluta ett barn från arv?

Att utesluta ett barn från arv är en fråga som kan dyka upp i många familjer. Denna artikel kommer att gå igenom hur processen ser ut samt ge dig en överblick över det juridiska ramverket kring arvsrätt i Sverige.

Arvsrätt i Sverige

I svensk lag är det generellt inte möjligt att helt utesluta ett barn från arv. Enligt ärvdabalken har barn alltid rätt till sin laglott, som motsvarar hälften av arvet de skulle få om det inte fanns något testamente. Detta innebär att om föräldrarna vill ge bort en del av sin kvarlåtenskap till någon annan än deras barn, så kan de endast göra det i den omfattning som inte kränker barnets rätt till sin laglott.

Arvsordning Vem ärver? Andel av arvet
1 Barn (bröstarvingar) Sina respektive laglotter
2 Föräldrar och syskon Föräldrarna delar på 50% och syskonen på andra 50%
3 Far- och morföräldrar 50% till farföräldrarna, 50% till morföräldrarna
4 Allmänarv till staten 100%

Utesluta ett barn från arv i testamente

Den enda möjligheten att i någon mån begränsa ett barns rätt till arv är genom att upprätta ett testamente. Det är viktigt att känna till att testamentet inte kan förändra rätten till laglotten, men det kan påverka hur stor andel av den fria delen av arvet som barnet får ta del av.

Exempel på hur man kan fördela arvet genom testamente

  • Exempel 1: Föräldrarna har två barn och vill att den ena ska ärva 75% av arvet, medan den andra bara får sin laglott (25%). Detta är möjligt genom att upprätta ett testamente som specificerar fördelningen.
  • Exempel 2: Föräldrarna vill ge en del av sin kvarlåtenskap till en välgörenhetsorganisation, men ändå säkerställa att deras barn får sina laglotter. Detta kan också regleras i testamentet.

Sammanfattningsvis kan man inte helt utesluta ett barn från arv i Sverige, men genom att upprätta ett testamente kan man som förälder styra fördelningen av arvet så att det bättre motsvarar ens önskemål. Det är viktigt att alltid söka professionell juridisk hjälp när man upprättar ett testamente för att säkerställa att det är giltigt och i enlighet med svensk lagstiftning.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla