Öga för öga tand för tand

Vad betyder “öga för öga, tand för tand”?

“Öga för öga, tand för tand” är ett uttryck som har sitt ursprung i Hammurabis lag, en gammal lagtext från Babylonien (nuvarande Irak) cirka 1750 f.Kr.. Uttryckets innebörd är att en person som har utsatt någon annan för en skada ska straffas med samma skada som denne har orsakat. Denna princip kallas även “lex talionis” och har som syfte att hålla straffen proportionerliga till brottet.

Är “öga för öga, tand för tand” en rättvis princip?

Om vi ser till dagens samhälle och rättsväsende, kan man argumentera för att denna princip inte är den mest rättvisa eller effektiva. Att straffa någon med samma skada denne har orsakat någon annan kan framstå som grymt och omänskligt. Dessutom fokuserar det mer på att utkräva hämnd än att försöka rehabilitera brottslingen och förebygga framtida brott.

“Öga för öga, tand för tand” idag

I dagens samhälle är användningen av “öga för öga, tand för tand” mer symbolisk och används ofta i överförd betydelse som att hämnas eller kräva rättvisa. Det kan också betyda att man vill se en person få smaka på sin egen medicin. Men inom det moderna rättssystemet har vi kommit långt från denna forntida princip, och fokus ligger snarare på att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till brott och arbeta för att minska återfallsrisken.

Ursprung Innebörd Modern användning
Hammurabis lag Samma skada som orsakats ska drabba brottslingen Symbolisk för hämnd och rättvisa
1750 f.Kr. Lex talionis Fokus på rehabilitering och förebyggande
Babylonien (Irak) Proportionella straff Utveckling av rättssystemet

Exempel på “öga för öga, tand för tand” i litteraturen och filmen

  • Shakespeares tragedi “Hamlet” – Hamlet söker hämnd för sin fars död.
  • Filmen “Kill Bill” av Quentin Tarantino – Huvudfiguren Beatrix Kiddo begår flera brutala hämndaktioner mot de personer som har försökt döda henne.
  • Boken “Greven av Monte Cristo” av Alexandre Dumas – Huvudpersonen Edmond Dantès tar hämnd på de människor som har förrått och förstört hans liv.
0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla